Leverantörer

Här nedan ser ni våra leverantörer och vad dessa levererar. 

Kolvsystem för pressgjutning
Kolvsmörj – system
Speciella gjutkammare

Gjutkammare
Gjutkammar renovering

Släppmedel
Kolv smörjmedel

Automation av pressgjutmaskiner

Tempereringsaggregat

Vakuum

Kärnstift

Kokiller

pressgjutnings-verktyg