LubDrop

Kontrollerad smörjning av kolv och gjutkammare

genom att droppa smörjmedel på ringen i gjutkammaren

med målet att använda så lite smörjmedel som möjligt och samtidigt få en bra smörjning.

Bra upp till kolvdiameter 100/110 mm

Kolvmontering - Två möjliga lösningar

För små kolvar

För mellankolvar